ten geleide

dr. Victor Chel, hoofd opleiding

Dit eerste jaarbericht van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde te Leiden, geeft aan de hand van verschillende beschouwingen en verslagen een aansprekende terugblik op het voor de opleiding mooie en veelbewogen jaar 2014, waarin door bevlogen initiatiefrijke samenwerking belangrijke kwaliteitsslagen zijn gemaakt.

De veelbewogenheid begon al vroeg in 2014, toen Paul Went, hoofd van het eerste uur van de Leidse opleiding specialisme ouderengeneeskunde, afscheid nam van de opleiding. Het was voor mij een buitengewoon grote eer om het stokje van hem over te mogen nemen. Over al zijn pionieren, enorme inspanningen en grote verdiensten voor de opleiding specialisme ouderengeneeskunde in Leiden, maar ook landelijk, zou een boek geschreven kunnen worden en het is dan ook volkomen verdiend dat Paul, als kroon op zijn werk, tijdens een inspirerend afscheidssymposium, geridderd werd.

image

De Leidse vervolgopleiding specialisme ouderengeneeskunde wordt samen met de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde georganiseerd door de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die naast genoemde vervolgopleidingen ook de disciplines sociale geneeskunde en medische antropologie omvat.

Ook bij de afdeling PHEG zelf had inmiddels een wisseling van hoofden plaatsgevonden: prof dr. Pim Assendelft gaf op 1 oktober 2013 deze functie over aan prof. dr. Mattijs Numans, huisarts, die op 17 oktober 2014 zijn oratie uitsprak, getiteld: “Huisartsgeneeskunde: Laten we beginnen bij de huisarts”.

image

Onze opleiding heeft het voorrecht zich in Leiden ingebed te weten in een academische omgeving waar de ouderengeneeskunde een belangrijk aandachtsgebied is: de afdeling PHEG kent als 1 van 2 hoofdonderzoeksprogramma’s “Primary Care Geriatrics” (PCG) dat ouderenonderzoek buiten het ziekenhuis bevat. Hier gaan onderzoek in de eerste lijn en in zorginstellingen hand in hand, aangestuurd door onze eigen hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde prof. dr. Wilco Achterberg en huisarts/onderzoeker prof. dr. Jacobijn Gussekloo. De afdeling huisartsgeneeskunde van PHEG is het enige huisartsinstituut in Nederland dat een onderzoekshoogleraar met de expertise ouderengeneeskunde huisvest (prof Jacobijn Gussekloo). Ook vormt PHEG de spil van Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH) dat wetenschappelijk onderzoek in de langdurige (ouderen)zorg entameert en initieert. Passend bij de uitgesproken aandacht voor de ouderengeneeskunde in Leiden zijn ook het Leids expertisecentrum eerstelijns ouderengeneeskunde i.o. en de door PHEG verzorgde landelijke kaderopleidingen ouderengeneeskunde voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Het LUMC heeft "aging" als profileringsgebied en Leiden kent natuurlijk ook het kennisinstituut "Leyden Academy on Vitality and Ageing". Zo waar, betere randvoorwaarden om door samenwerking de ouderengeneeskunde op een hoger plan te krijgen bijna niet denkbaar.

Mede dankzij deze academische omgeving en de hooggewaarde samenwerking daarbinnen, kon ons opleidingsinstituut, zoals geïllustreerd door alle navolgende bijdragen in dit jaarbericht, ook weer in 2014 een belangrijke slag maken in de kwaliteitsverbetering van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde; daarbij recht doende aan de in dit jaar geformuleerde missie en speerpunten:

Missie:
De beste specialisten ouderengeneeskunde afleveren. Specialisten die met open armen worden ontvangen bij zorgorganisaties.

Speerpunten:

Home of Ga door