4.

Medewerkers

Ook op het personele gebied was 2014 een veelbewogen jaar. In de inleiding werd al het afscheid van Paul Went genoemd, maar ook en ander prominent staflid van de Leidse opleiding nam afscheid: Agnes Valkhof, docent specialist ouderengeneeskunde en mentor van het eerste uur. De opleiding is haar bijzonder erkentelijk voor haar grote verdiensten.

Als nieuwe werknemers mocht ons instituut in 2014 verwelkomen:
Victor Chel, hoofd; Michelle Kromhout, adjunct-hoofd; Yvonne Martens, docent specialist ouderengeneeskunde / sociaal geriater en mentor en Welmoed Liefrinck, docent gedragswetenschappelijk medewerkende / GZ-psycholoog. Bahiya Motia, secretariaatsmedewerkende/planner.
Voorbereidingen werden getroffen voor een verdere uitbreiding van staf, overeenkomstig het kaderbesluit CHVG 2013: per AIOS wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,1 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. 50% van het academisch gevormd personeel (0,05fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste 5 jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.

Zie onderstaande tabel voor de in 2014 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers:

naam functie fte
prof.dr. Wilco Achterberg
hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde 0.20
Bart Beck
psycholoog, docent gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module psychogeriatrie, GGZ ambulant en GRZ 0.33
Peter Buwalda
docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ i.o. module GRZ 0.11
dr. Victor Chel
hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde specialist ouderengeneeskunde 0,60
Wim v.d.Dool
Docent, sociaal geriater
module GGZ ambulant
0.05
Saskia van Eck
opleidingscoördinator, docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule 0.83
Corinne Eckes
kaderarts /stagecoördinator GRZ 0.11
dr. Monica van Eijk
docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, senior onderzoeker
module WLO en GRZ
0.33
Jeroen Janssens
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor module chronisch somatische zorg, palliatieve zorg en psychogeriatrie 0.33
Marcel Knop
onderwijscoördinator
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor
basismodule
0.4
Aletta Koldewijn
secretariaatsmedewerkende 0.89
Michelle Kromhout
adjunct hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, docent specialist ouderengeneeskunde, module psychogeriatrie 0.5
Welmoed Liefrinck
psycholoog, docent gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule 0.33
Yvonne Martens
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor module GGZ ambulant 0.22
Bep Meeuwisse
docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module extramuraal en ziekenhuis 0.31
Esther Meijer
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule 0.33
Annemarie Mol
docent studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor 0.27
Bahiya Motia
secretariaatsmedewerkende/ planner 0.5
Sarja de Pijper
kaderarts /docent spec. ouderengeneesk, module palliatieve zorg en extramuraal, mentor 0.22
Debby Ras
Docent studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde 0.22
Peter Thijs
ICT ondersteuning 0.10
José Tieleman-Shamier
office manager 0.11
Johan Verloop
docent specialist ouderengeneeskunde, module chron. som. zorg/ziekenhuis mentor 0.30
Tamara Wanner
docent specialist ouderengeneeskunde module ziekenhuis 0.22

Home