1.7

Ketenzorg en samenwerking eerstelijn

Een ander hier eerder benoemd speerpunt van de opleiding is een effectieve samenwerking van huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn. Voor deze samenwerking is het van belang dat in beide opleidingen, op uniforme wijze, een wenselijk, bij de praktijk van alle dag aansluitend, samenwerkingsmodel huisarts-specialist ouderengeneeskunde gestalte krijgt en uitgedragen wordt. Omdat een gemeenschappelijk door de opleidingen gedragen uitgangsvisie op samenwerking hierbij de basis dient te vormen is in samenwerking het huisartsinstituut in 2014 een start gemaakt met formuleren van zo’n visie die in 2015 geïmplementeerd zal gaan worden. Het is de bedoeling dat deze visie een eerste stap zal zijn in het realiseren van meer keuzestages (en uiteindelijk een verplichte, vaste stage) huisartsgeneeskunde binnen de opleiding specialisme ouderengeneeskunde in Leiden. Daar waar immers iedereen het er over eens is dat in de toekomst de specialist ouderengeneeskunde, op verzoek van de huisarts als hoofdbehandelaar, steeds meer consulten zal verrichten in de eerstelijn, zou het “goed leren kennen van die eerstelijn” een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de opleiding ouderengeneeskunde.

Home of Ga door