2.2

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH): verbinding tussen wetenschap, praktijk en opleiding.

dr. Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH, Leids Universitair Medisch Centrum

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met negen grote zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland. Binnen de netwerkstructuur zijn de universiteit en de verpleeghuispraktijk nauw met elkaar verbonden, en is er voor beide partijen sprake van synergistische voordelen. Het UNC-ZH is in 2005 opgericht ter versterking van de brug tussen wetenschap en de langdurige (ouderen)zorg.

image

Missie

Het UNC-ZH wil de zorg voor zorgafhankelijke cliënten verbeteren door gezamenlijke inzet voor wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuizen en het (wetenschappelijke) onderzoeksklimaat in zorginstellingen te bevorderen.

Om deze missie te doen slagen is een infrastructuur ontwikkeld waarin zorgprofessionals (specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden) met wetenschappers samenwerken om nieuwe kennis te ontwikkelen, te implementeren en te testen met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Maar bovenal een ‘cultuur’ te creëren waarin onderzoeksactiviteiten en implementatie van nieuwe kennis een normaal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden.

De onderzoeksthema’s waarop het UNC-ZH zich vooral richt zijn: ‘Geriatrische revalidatie’ en ‘Kwaliteit van leven bij dementie’. Binnen elk van deze thema’s lopen op dit moment onderzoeksprojecten of worden nieuwe onderzoeken opgezet in nauwe samenwerking met de praktijk. Het UNC-ZH richt zich daarbij niet alleen op de verpleeghuissector, maar werkt ook nauw samen met de eerstelijnsgeneeskunde van PHEG en het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde.

Motor tot verbinding

Het LUMC heeft in de ouderenzorg o.a. als missie om zorg, onderzoek en onderwijs/opleiding en nascholing te verbinden. De afdeling PHEG is in de gelukkige omstandigheid om huisarts- en specialist ouderengeneeskunde onderzoek, opleiding, nascholing en onderwijs heel dicht bij elkaar te hebben georganiseerd. Daarnaast zijn zowel de landelijke NHG-kaderopleiding ouderenzorg voor huisartsen en de landelijke kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn beide aan de afdeling PHEG verbonden. Deze kaderopleidingen hebben een uitstekende samenwerking, zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig gezamenlijke terugkomdagen.

De zorgorganisaties in het UNC-ZH participeren in het onderzoek, het onderwijs voor de studenten geneeskunde (o.a. zorgstages), de opleiding voor huisartsen én de opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde. De deskundigheid van de professionals van de UNC-ZH organisaties worden ook actief ingezet bij nascholingsactiviteiten van het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde (o.a. in de Wetenschapsavond ouderengeneeskunde) en Boerhaave nascholing.

Contact : unc-zh@lumc.nl ; www.unc-zh.nl; @UNCZH

Home of Ga door