1.6

Docentprofessionalisering

Structurele aandacht voor docentprofessionalisering is zoals genoemd een speerpunt van ons opleidingsinstituut. Passend hierbij is het feit dat het behalen van de BKO (basis kwalificatie onderwijs) verplicht is voor hoogleraren en associate professors als ook voor alle medewerkers met een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker/docent, wetenschappelijk docent/onderzoeker, wetenschappelijk docent met een onderwijstaak die:
- een aanstelling hebben van 0,5 fte of meer en
- een dienstverband hebben van 1 jaar of langer bij het LUMC en
- meer dan 160 dbu* (0,5 dag per week gemiddeld) op jaarbasis besteden aan
  universitair onderwijs.
  (*DocentBelastingsUren = onderwijsuren inclusief voorbereiding conform
  de geldende onderwijs-parameters).
Naast de BKO en het gegeven dat alle docenten verbonden aan ons instituut geacht worden het externe landelijk scholingsprogramma voor (nieuwe) docenten, de DocentenScholing Huisartsopleiding (DSH) van de Huisartsenopleiding Nederland te volgen, vormt docent professionalisering een onderdeel van de stafvergaderingen. Ook worden er jaarlijks meerdere stafdagen, o.l.v. externe deskundigen georganiseerd, waarbij docentprofessionalisering centraal staat. Afspraken met de Leidse huisartsenopleiding zijn gemaakt om hierin nauwer samen te werken o.a. door te streven naar gezamenlijke scholing op dit gebied.

Home of Ga door