3.3

Een bijzondere keuzestage

Esmay Bresser, AIOS

Vorig jaar herfst heb ik mijn keuze-stage voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde op een wel heel bijzondere manier ingericht: ik heb 3 maanden op de redactie van het tijdschrift Medisch Contact gewerkt! Het was afwisselend: van interviews met artsen bijwonen, tot films en boeken recenseren, wetenschappelijke bronnen doorspitten en telefonische contacten met mensen in het veld. Ook de begeleiding was prettig. Er was altijd iemand beschikbaar wanneer ik vragen had. Hun feedback zette mij aan tot het herschrijven van een stuk wat de kwaliteit dan weer ten goede kwam. Ik heb in korte tijd veel aspecten van het journalisten-vak leren kennen: werken onder tijdsdruk, omgaan met anonieme bijdragen, ingezonden kopij beoordelen, reacties formuleren op commentaar van geïnterviewden, de hoofdredactie die toch nét wat anders wil dan je zelf voor ogen had en het (soms ook snel binnen één dag) bedenken van een onderwerp voor een groter bericht. Ik heb wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen en veel wetenschappelijke artikelen kritisch gelezen en begrijpelijk gemaakt voor breder publiek. Door bijv. wekelijks de grote vakbladen als JAMA, NEJM en BMJ te controleren op interessante artikelen en hierover korte wetenschapsberichtjes te schrijven voor in het tijdschrift. En wat betreft juridische kaders mocht ik tweemaal een tuchtzaak van commentaar voorzien en daarover overleggen met een jurist.

image

Het grootste leerpunt vanuit de opleiding gedurende deze stage was voor mij de competentie 'Maatschappelijk Handelen': op de hoogte blijven van wat er speelt, wat het nieuws is. Ik schreef bijvoorbeeld over de decentrale selectie bij Geneeskunde, het tijdrekken van AIOS tijdens hun opleiding om maar niet in de krappe arbeidsmarkt te hoeven starten en over de Geriatrisch Revalidatiezorg. Ik hoop in mijn opleiding en ook daarna, deze bepaalde manier van ‘actualiteiten bijhouden’ voort te kunnen zetten en dat ik wat ik geleerd heb, kan blijven toepassen in mijn vak. Actualiteiten bijhouden, kritisch lezen van wetenschappelijke stukken en nieuwsberichten, bepaalde websites in de gaten houden. Zo blijf je als Specialist Ouderengeneeskunde op de hoogte van wat er leeft. Ik hoop ook dat ik het schrijven kan behouden. Dat ik een manier vindt, om dat wat ik graag doe, het schrijven, vol te houden. Heel prettig dat er de ruimte was binnen de opleiding voor een dergelijke stage. Ik kan terugkijken op een erg leerzame tijd!

Home of Ga door