1.5

Versterking banden opleiders en specialisten ouderengeneeskunde in de regio

In 2014 is, zoals ook hier onder uitgebreid beschreven in 1.8, belangrijk werk gemaakt van het versterken van de banden met opleiders en specialisten ouderengeneeskunde in de regio, zowel op formele als informele wijze. De opleiding hecht erg aan deze banden en daarmee aan een hechte, warme relatie. Graag stelt de opleiding zich hierbij servicegericht en dienstbaar op. Een voorbeeld hiervan zijn de in 2014 gestarte maandelijkse “wetenschapsavonden” (de eerste donderdag van de maand) die gratis toegankelijk zijn voor belangstellenden en per avond voor 3 uur geaccrediteerd zijn voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Tijdens deze avonden presenteren steeds 3-4 aios CAT’s, referaten of anders, over actuele onderwerpen in de ouderengeneeskunde en houden 1-2 medisch specialisten een praktijkgerichte voordracht over een voor de ouderengeneeskunde relevant onderwerp. Aan alle aios die op deze avonden presenteren wordt een verplicht gestelde cursus presentatietechnieken aangeboden. Deze wetenschapsavonden zijn een leerzame ervaring voor de aios en bieden de deelnemers de mogelijkheid om kennis te nemen van kritische beschouwingen op actuele wetenschappelijke en andere relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied specialisme ouderengeneeskunde. De drukbezochte avonden starten om 17.00h en eindigen om 20.30h. Tussendoor, tijdens het broodjesbuffet en na afloop, tijdens de borrel is er ruim gelegenheid om in een aangename en ongedwongen sfeer de sociale- en netwerkcontacten te onderhouden.

image

Home of Ga door