2.1

Onderzoek Ouderengeneeskunde PHEG LUMC 2014

dr. Monica van Eijk en prof. dr. Wilco Achterberg

Het onderzoek van het specialisme ouderengeneeskunde van de afdeling PHEG van het LUMC richt zich op twee centrale thema’s: geriatrische revalidatie en kwaliteit van leven bij dementie.

Inbedding in Geriatrics in primary care
De doelstelling en focus van de onderzoekslijn Geriatrics in Primary care van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC is de (organisatie van) medische zorg voor alle ouderen buiten de muren van het ziekenhuis te verbeteren, door wetenschappelijke kennis en evidence op te bouwen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven, en het behoud van zelfredzaamheid van ouderen is het startpunt van ons onderzoek, met het perspectief van de ouderen zelf als gids.

Integratie praktijk/onderzoek/onderwijs
Onze onderzoeksvragen worden geïnspireerd door vragen uit de praktijk, waarbij de ervaringen van professionals uit het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland, en van onze AIOS (artsen in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde) als belangrijkste inspiratiebron dienen, naast de ervaringen van ouderen zelf (via onder andere het Ouderenberaad). In 2014 zijn we er weer beter in geslaagd, om onze onderwijs- en onze onderzoeksactiviteiten beter te verbinden. De AIOS krijgen uitgebreid onderwijs aangeboden in wetenschappelijke vorming, het zogenaamde WLO (wetenschappelijk leeronderzoek). Hierbij leren zij kritisch literatuur beoordelen, zelf een referaat houden voor collega’s, en ook een eigen onderzoek doen. De AIOS kunnen daarbij een onderzoeksvraag formuleren uit een door de wetenschappelijke staf gesteld hoofdthema (in 2013 was dat frailtykenmerken GRZ, in 2014 polyfarmacie). Dit leidt tot meer samenhang in het onderzoek en meer samen leren voor de AIOS. WLO onderwijs wordt in groepjes van 2-3 AIOS gedaan, waarbij er gezamenlijke onderwijsmomenten zijn. Tevens is er vanaf 2015 een datamanager aangesteld voor het uitvoeren van data-analyses, waardoor de AIOS in staat worden gesteld zelf, met ondersteuning vanuit de wetenschappelijke staf, data te analyseren. De AIOS zelf zijn erg enthousiast over deze nieuwe manier van wetenschappelijk onderwijs. Enkele AIOS hebben hun WLO product internationaal gepubliceerd en/of gepresenteerd op internationale congressen. Vooral het EUGMS congres van 2014 was een succesvol jaar voor de presentaties van de WLO produkten. Maar liefst 4 posters werden gepresenteerd door AIOS vanuit LUMC (Charlotte Griffioen, Eva Willems, Jens van Leeuwen en Anna van Daalen). Ook kon in 2014 een wetenschappelijke stage bij Medisch Contact worden georganiseerd voor een van de AIOS. Esmay Bresser heeft 3 maanden haar kennis omtrent wetenschappelijk publiceren met veel enthousiasme vergroot, wat heeft geresulteerd in meerdere publicaties en andere bijdragen in Medisch Contact van haar hand. De vraag naar onderwijs in evidence based medicine en wetenschappelijke stages is groeiende en daar zijn we meer dan trots op!

Onderzoekers 2014:

- Principal investigators:
Prof. dr. Wilco Achterberg,
prof. dr. Jacobijn Gussekloo
prof. dr. Niels Chavannes

- Senioronderzoekers:
dr. Monique Caljouw,
dr. Monica van Eijk,
dr. Romke van Balen,
dr. Margot de Waal

- Junior onderzoekers en promovendi
Eduard Bakkers (Back-Home, Pieter van Foreest)
Annelore van Dalen (pijn en functioneren bij dementie) AIOTO
Leonoor van Dam van Isselt (COPD geriatrisch revalidatie)
Charlotte Griffioen (opioid gebruik bij dementie)
Marije Holstege (succes GRZ, SINGER/Backhome)
Anouk Kabboord (comorbiditeit in GRZ) AIOTO
Maartje Klapwijk (kwaliteit van leven en sterven bij dementie)
Michelle Kromhout
Marjoleine Pieper (pijn en onbegrepen gedrag bij dementie)
Floris van de Velde (polyfarmacie) aanstaande AIOS
Bistra Veleva (vitamine D)
Jan Visschedijk (valangst bij heupfractuur)
Carolien de Vries (pijn bij apathie)
Eva Willems (physical activity and fear of falling)

Home of Ga door