1.9

Visitatie

Op 30 januari 2014 vond visitatie plaats door de visitatiecommissie uit de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Naar aanleiding van de bevindingen van de visitatiecommissie werd de erkenning van ons opleidingsinstituut hernieuwd tot 1 april 2016. Aan deze erkenning werden enkele voorwaarden en aanbevelingen verbonden die hieronder, samen met de ondernomen verbeteractiviteiten, beschreven worden.

voorwaarden:

aanbevelingen:

Home of Ga door