1.8

Kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn

J.K. de Groot

Kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde eerste lijn

De kaderopleiding SO 1e lijn richt zich op het verkrijgen van aanvullende competenties ten behoeve van het werken als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en het vervullen van een voortrekkersrol binnen de eigen vakgroep en beroepsgroep, ook op lokaal en regionaal/landelijk niveau. Zij zijn als zodanig aanspreekpunt voor huisartsen en eerstelijns zorgaanbieders.

Het is belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde een zelfbewuste, innovatieve en initiƫrende houding hebben, specifieke kennis van de partijen in de eerstelijns gezondheidszorg hebben, projectmatig kunnen werken en weten hoe zij hiervoor de noodzakelijke financiering kunnen regelen.

De tweede groep met 21 enthousiaste deelnemers, die letterlijk vanuit Groningen tot aan Limburg naar Leiden komen, is nu een jaar bezig en rondt de opleiding af in september 2015. Zij hebben gedurende het jaar terugkomdagen gehad waarin persoonlijke ontwikkeling, medisch wetenschappelijke verdieping, communicatie en zorgorganisatie aan de orde is geweest. In de tijd tussen de terugkomdagen maken de deelnemers diverse opdrachten, doen zij stages en werken zij aan een projectplan ten behoeve van het (samen)werken in de eerste lijn.

De onderwijsdagen worden als inspirerend en verbindend ervaren. Het biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring niet alleen tussen de specialisten ouderengeneeskunde onderling, maar zeker ook met de huisartsen op de gezamenlijke terugkomdagen met de kaderopleiding ouderengeneeskunde van de huisartsen. Telkens blijkt weer hoe belangrijk het is elkaar te kennen en te weten wat we elkaar te bieden hebben.

Home of Ga door