Onderwijs en organisatie

1.1 Leidse ontwikkelingen vanuit SOON
Michelle Kromhout, adjunct-hoofd opleiding

Het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC werkt samen met de andere twee opleidingsinstituten binnen het Samenwerkingsverband Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON). SOON streeft naar een nog hogere kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en ontplooit diverse projecten en programma’s om dit doel te bereiken. Stafleden, AIOS en opleiders verbonden aan het opleidingsinstituut LUMC zetten zich ieder jaar in voor deze kwaliteitsverbetering.

Lees meer...

Onderzoek

2.1. Onderzoek Ouderengeneeskunde PHEG LUMC 2015
dr. Monica van Eijk en prof. dr. Wilco Achterberg

Inbedding in Geriatrics in primary care

De doelstelling en focus van de onderzoekslijn Geriatrics in Primary care van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC is de (organisatie van) medische zorg voor alle ouderen buiten de muren van het ziekenhuis te verbeteren, door wetenschappelijke kennis en evidence op te bouwen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven, en het behoud van zelfredzaamheid van ouderen is het startpunt van ons onderzoek, met het perspectief van de ouderen zelf als gids.

Lees meer...

Kaderopleidingen

4.1. Kaderopleiding Beleid, Bestuur en Management voor specialisten ouderengeneeskunde van start
Joyce Kusters

In het najaar van 2015 is een start gemaakt met het opzetten van de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor specialisten ouderengeneeskunde die in het najaar van 2016 van start gaat.

In Leiden wordt sinds 2008 met groot succes de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor huisartsen gegeven. Deze opleiding heeft landelijke bekendheid met tal van nationaal gerenommeerde docenten.

Lees meer...

Medewerkers

Ook op het personele gebied was 2015 een veelbewogen jaar. Van 2 zeer gewaardeerde docenten werd afscheid genomen:

  • Johan Verloop, een van onze langst zittende docenten en
  • Sarja de Pijper.
Daarentegen kwamen in 2015 een extra secretariaatsmedewerkende, Sabine van de Poel, als ook 8 nieuwe docenten ons team versterken:
  • Peter Buwalda, docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ i.o.
  • Gerda Dijkstra, huisarts, docent en mentor
  • Hanneke Geluk, docent specialist ouderengeneeskunde, mentor
  • Inge van Mansom, docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
  • Lees meer...