4.2

Kaderopleiding Specialisme ouderengeneeskunde in de 1e lijn

Jacqueline de Groot, coördinator kaderopleiding

De kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde 1e lijn richt zich op het verkrijgen van aanvullende competenties ten behoeve van het werken als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en het vervullen van een voortrekkersrol binnen de eigen vakgroep en beroepsgroep, ook op lokaal en regionaal/landelijk niveau. Zij zijn als zodanig aanspreekpunt voor huisartsen en eerstelijns zorgaanbieders.

Het is belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde een zelfbewuste, innovatieve en initiërende houding hebben, specifieke kennis van de partijen in de eerstelijns gezondheidszorg hebben, projectmatig kunnen werken en weten hoe zij hiervoor de noodzakelijke financiering kunnen regelen.

In juni 2015 is de kaderopleiding door Verenso getoetst. De opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen. Dat heeft ertoe geleid dat de specialisten ouderengeneeskunde die de opleiding met succes afronden zich mogen inschrijven in een register, dat door Verenso opengesteld is. Ook de eerder opgeleide kaderartsen worden daarin opgenomen.

In september 2015 heeft de tweede groep de kaderopleiding met succes afgerond. Daarmee mogen nog eens 20 specialisten ouderengeneeskunde zich voortaan “specialist ouderengeneeskunde, kaderarts eerste lijn” noemen.

In november 2015 is de derde groep met 18 enthousiaste deelnemers van start gegaan. Gedurende de opleiding hebben zij terugkomdagen, waarin persoonlijke ontwikkeling, medisch wetenschappelijke verdieping, communicatie en zorgorganisatie aan de orde komt. In de tijd tussen de terugkomdagen maken de deelnemers diverse opdrachten, doen zij stages en werken zij aan een projectplan ten behoeve van het (samen)werken in de eerste lijn.

De onderwijsdagen worden als inspirerend en verbindend ervaren. Het biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring niet alleen tussen de specialisten ouderengeneeskunde onderling, maar zeker ook met de huisartsen op de gezamenlijke terugkomdagen met de kaderopleiding ouderengeneeskunde van de huisartsen. Telkens blijkt weer hoe belangrijk het is elkaar te kennen en te weten wat we elkaar te bieden hebben. In mei 2017 zal deze groep de opleiding afronden.

Home of Ga door