2.1

Onderzoek Ouderengeneeskunde PHEG LUMC 2015

dr. Monica van Eijk en prof. dr. Wilco Achterberg

Inbedding in Geriatrics in primary care
De doelstelling en focus van de onderzoekslijn Geriatrics in Primary care van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC is de (organisatie van) medische zorg voor alle ouderen buiten de muren van het ziekenhuis te verbeteren, door wetenschappelijke kennis en evidence op te bouwen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven, en het behoud van zelfredzaamheid van ouderen is het startpunt van ons onderzoek, met het perspectief van de ouderen zelf als gids.

Integratie praktijk/onderzoek/onderwijs
Onze onderzoeksvragen worden geïnspireerd door vragen uit de praktijk, waarbij de ervaringen van professionals uit het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland, en van onze AIOS (artsen in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde) als belangrijkste inspiratiebron dienen, naast de ervaringen van ouderen zelf (via onder andere het Ouderenberaad). In 2015 zijn we er weer beter in geslaagd, om onze onderwijs- en onze onderzoeksactiviteiten beter te verbinden. De AIOS krijgen uitgebreid onderwijs aangeboden in wetenschappelijke vorming, het zogenaamde WLO (wetenschappelijk leeronderzoek). Hierbij leren zij kritisch literatuur beoordelen, zelf een referaat houden voor collega’s, en ook een eigen onderzoek doen. De AIOS kunnen daarbij een onderzoeksvraag formuleren uit een door de wetenschappelijke staf gesteld hoofdthema (in 2013 was dat frailty-kenmerken GRZ, in 2014 polyfarmacie). Dit leidt tot meer samenhang in het onderzoek en meer samen leren voor de AIOS. WLO onderwijs vindt in groepjes van 2-3 AIOS plaats, waarbij er gezamenlijke onderwijsmomenten zijn. Tevens is er vanaf 2015 een datamanager aangesteld voor het uitvoeren van data-analyses, waardoor de AIOS in staat worden gesteld zelf, met ondersteuning vanuit de wetenschappelijke staf, data te analyseren. De AIOS zelf zijn erg enthousiast over deze nieuwe manier van wetenschappelijk onderwijs. De vraag naar onderwijs in evidence based medicine en wetenschappelijke stages is nog steeds groeiende en daar zijn we meer dan trots op!

Onderzoekers 2015:

Principal investigators:
Prof.dr. Wilco Achterberg,
prof.dr. Jacobijn Gussekloo
prof.dr. Niels Chavannes

Senioronderzoekers:
dr. Monique Caljouw,
dr. Monica van Eijk,
dr. Romke van Balen,
dr. Margot de Waal

Junior onderzoekers en promovendi:
Annelore van Dalen (pijn en functioneren bij dementie) AIOTO
Leonoor van Dam van Isselt (COPD geriatrisch revalidatie)
Charlotte Griffioen (opioid gebruik bij dementie)
Marije Holstege (succes GRZ, SINGER/Backhome)
Anouk Kabboord (comorbiditeit in GRZ) AIOTO
Maartje Klapwijk (kwaliteit van leven en sterven bij dementie)
Marjoleine Pieper (pijn en onbegrepen gedrag bij dementie, Staflid)
Bistra Veleva (vitamine D)
Jan Visschedijk (valangst bij heupfractuur)
Carolien de Vries (pijn bij apathie)
Eva Willems (physical activity and fear of falling)
Florian Huiskes (ICF in de GRZ)

Home of Ga door