1.1

Leidse ontwikkelingen vanuit SOON

Michelle Kromhout, adjunct-hoofd opleiding

Het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC werkt samen met de andere twee opleidingsinstituten binnen het Samenwerkingsverband Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON). SOON streeft naar een nog hogere kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en ontplooit diverse projecten en programma’s om dit doel te bereiken. Stafleden, AIOS en opleiders verbonden aan het opleidingsinstituut LUMC zetten zich ieder jaar in voor deze kwaliteitsverbetering.

In 2014 is een nieuw landelijke opleidingsplan ontwikkeld door het project modernisering opleidingen ouderengeneeskunde (PMO2) en deze is in 2015 vastgesteld. Per 1 mei 2016 zal dit landelijke opleidingsplan gaan gelden. Nieuw in dit landelijke opleidingsplan zijn o.a.:

Deze veranderingen vragen aanpassingen van de bestaande opleiding en het cursorisch onderwijs. Er zijn daar zowel lokale als landelijke projectgroepen gestart om de implementatie te realiseren, onder de naam iPMO2. Landelijk wordt dit project geleid door Corinne de Ruiter, in Leiden is Beatrijs de Leede aangetrokken om de gewenste aanpassingen te realiseren. Zowel landelijk als lokaal zijn verschillende stafleden vanuit Leiden betrokken bij iPMO2:

Home of Ga door