2.2

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH): verbinding tussen wetenschap, praktijk en opleiding.

dr. Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH, Leids Universitair Medisch Centrum

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met tien grote zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland. Binnen de netwerkstructuur zijn de universiteit en de verpleeghuispraktijk nauw met elkaar verbonden, en is er voor beide partijen sprake van synergistische voordelen. Het UNC-ZH wil de zorg voor zorgafhankelijke cliënten verbeteren door gezamenlijke inzet voor wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuizen en het (wetenschappelijke) onderzoeksklimaat in zorginstellingen bevorderen.

UNC-ZH (2005-2015)
Het UNC-ZH is in 2005 opgericht ter versterking van de brug tussen wetenschap en de langdurige (ouderen)zorg en heeft in 2015 haar 10-jarig jubileum gevierd. Een heel jaar zijn er feestelijke bijeenkomsten geweest met onder andere een jubileumsymposium. In het symposium stonden de twee onderzoeksthema’s van het UNC-ZH centraal: ‘Geriatrische revalidatie’ en ‘Kwaliteit van leven bij dementie’. In de afgelopen 10 jaar zijn er veel vorderingen gemaakt op beide gebieden. Op de website van het UNC-ZH (www.unc-zh.nl) is meer te lezen over de onderzoeken binnen deze thema’s. Het UNC-ZH richt zich daarbij niet alleen op de verpleeghuissector, maar werkt ook nauw samen met de eerstelijnsgeneeskunde van PHEG en het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde.

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO)
In 2015 is SANO opgericht om de samenwerking tussen de vijf academische netwerken ouderenzorg te versteken en in gezamenlijkheid te werken aan de kwaliteitsverbetering van de langdurige zorg aan cliënten verbonden aan zorgorganisaties. Naast het UNC-ZH zijn de andere vier academische netwerken: UNO-VUmc (Amsterdam), UKON (Nijmegen), UNO-UMCG (Groningen), AWO-ZL (Maastricht). Professionals in de ouderenzorg en de chronische zorg hebben belang bij continue kennisontwikkeling, die hen in staat stelt deskundige zorg te verlenen aan (oudere) cliënten met meerdere ziekten. De intensieve samenwerking tussen de vijf netwerken onderling leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land. http://academischeouderenzorg.nl/

Onderzoeksnetwerken ook internationaal in beeld
Gezamenlijke inspanningen van de academische netwerken hebben ertoe geleid dat er nu wereldwijde belangstelling is voor de structuur van de netwerken in Nederland. Deze internationale ontwikkeling geeft ruimte om evidence-based medicine in de verpleeghuissector wereldwijd te ontwikkelen en te implementeren. Bovendien zorgen ze ervoor dat het voor de Nederlandse netwerken ook makkelijker is om samen te werken met buitenlandse onderzoekers en dat zij op die manier ook eerder nieuwe kennis kunnen opdoen en verspreiden. Er liggen dus genoeg mogelijkheden en uitdagingen voor internationale samenwerking tussen de Nederlandse netwerken en de collega’s (netwerken) in het buitenland om gezamenlijk de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.

contact : unc-zh@lumc.nl ; www.unc-zh.nl; @UNCZH

Home of Ga door