1.5

Wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs

dr. Monica van Eijk, docent, senior onderzoeker

Een belangrijk speerpunt van het onderwijs voor specialisten ouderengeneeskunde in Leiden is de wetenschappelijke vorming. De wetenschappelijke staf werd in 2015 uitgebreid en zal in het komende jaar verder worden uitgebreid. De wetenschappelijke staf heeft zich vooral gericht op wetenschappelijk leeronderwijs (WLO) voor de AIOS, maar er is steeds meer vraag vanuit opleiders en docenten om ondersteuning te geven in opleidingsprogramma’s en wetenschappelijke vorming. Sinds de eerste hervorming van het wetenschappelijk leeronderwijs in 2012, is er meer gezamenlijkheid in het onderwijs gekomen voor de AIOS. Het gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijk onderwerp, heeft meer samenhang gegeven in de verschillende leertrajecten van de AIOS. Hoewel veel AIOS er in het begin tegenop zagen, hebben zij het WLO goed af kunnen sluiten met een mooi product. Als kers op de taart hebben de AIOS die afstudeerden in 2015 op 27 augustus hun WLO product gepresenteerd aan de staf, de opleiders en andere belangstellenden op de wetenschapsdag ‘In Scientia Leatus’. Het gezamenlijk werken aan hetzelfde onderwerp heeft veel inspiratie gegeven voor een vervolg, waarbij de wetenschappelijke staf in samenwerking met de AIOS 2015 groep een nieuwe dataset gaat opzetten. De AIOS formuleren zelf een vraagstelling en maken voor de beantwoording van deze vraagstelling gebruik van hun eigen, met elkaar opgezette database. De AIOS zullen hiermee het hele proces van onderzoek doen doorlopen. Een andere belangrijke taak van de wetenschappelijke staf van de opleiding betreft het begeleiden van AIOS die een keuzestage wetenschap doen. Tijdens een keuzestage van 3 tot maximaal 6 maanden wordt een publicatie geschreven door de AIOS, die klaar is om aangeboden te worden aan een internationaal tijdschrift. De keuzestage biedt de mogelijkheid voor de AIOS zich verder te verdiepen in het doen van wetenschappelijk onderzoek. De AIOS kan dan als junior onderzoeker participeren in het wetenschappelijke klimaat op de afdeling met oa refereerlunches, journal clubs en tevens (basis)cursussen epidemiologisch onderzoek en statistiek.

Naast het verplichte WLO programma (tenzij vrijstelling, bv bij een eerder promotietraject), zijn er een tweetal andere onderdelen van de wetenschappelijke vorming. De AIOS schrijven drie CATs (critically appraisal of a topic) en houden drie keer een referaat, waarvan een op de wetenschapsavond voor een groter publiek dan de aanwezige AIOS. De in 2014 opgestarte wetenschapsavonden vormen inmiddels een gevestigd onderdeel van het programma van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Home of Ga door