3.2

De bijzondere opleidingsgroep: sociaal geriaters

Karel Kamperman (namens de AIOS SG-2014)

In december 2014 startte een bijzondere opleidingsgroep van 7 oudere sociaal geriaters, die door veranderde regelgeving besloten had om zich om te scholen tot specialist ouderengeneeskunde.

image

Gedurende het opleidingsjaar 2015 bleek dat er veel te leren viel op somatisch gebied, maar ook dat het leren op leeftijd (gemiddelde leeftijd 57 jaar) extra leerinspanningen vergde. De groep moest erg wennen aan het weer rondlopen op een academisch ziekenhuis en van collegezaal naar collegezaal en besefte wekelijks waarom zij niet voor een ziekenhuiscarrière gekozen had. Veel steun voor de onverwachte onderbreking van hun carrière vonden zij bij elkaar, maar ook bij de zeer betrokken mentor. Steeds meer groeide ook een hechte band met de veel jongere AIOS, die tijdens de lesdagen blijk gaven veel op te steken van de gespreksvaardigheden, psychodynamiek en systeemaanpak die de sociaal geriaters meebrachten. Gedurende het jaar werd voor de meeste sociaal geriaters ook duidelijk dat hun toekomst na de opleiding niet meer in de GGZ zou liggen, maar in het verpleeghuis. Bij de keuze voor een toekomst in het verpleeghuis bleek de markt gunstig voor hen te zijn, want welke werkzoekende van 55+ merkt bij oriëntatie op de arbeidsmarkt dat hij/zij nog zeer gewild is? De sociaal geriaters konden daarom rustig uitkijken naar een verpleeghuis dat hen ook de vrijheid zou geven om extramuraal in de eerstelijn te kunnen werken.

In 2015 zwaaide de eerste omgeschoolde sociaal geriater af die precies twee jaar vrijstelling had gekregen op grond van eerder verworven competenties (i.c. huisartsenregistratie). Er trad echter ook in de loop van het jaar een 8e sociaal geriater als spijtoptant toe tot het bijzondere klasje.

Met een uiteenlopend individueel opleidingsschema zal eind 2016 het oorspronkelijke groepje van 7 naar verwachting afgestudeerd zijn.

Home of Ga door