3.1

Namens de AIOS-vertegenwoordigers

Floris van der Velde, AIOS

image

Het imago van het vak ouderengeneeskunde wordt terecht steeds positiever. Mensen kiezen heel bewust voor het vak en natuurlijk ook voor de opleiding in Leiden. Dit was tijdens het introductie weekend in Bovendonk goed te merken, vrijwel iedereen van de 22 nieuwe AIOS heeft ruime ervaring in de ouderengeneeskunde.

Dat er in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling is ingezet om de opleiding verder te verbeteren wordt ook voor de startende AIOS snel duidelijk. We merken dat de verbeterpunten en nieuwe idee├źn die door de AIOS worden ingebracht snel opgepakt worden. De verschillende onderwijsmodules worden zo steeds verder uitontwikkeld.

Als enige opleiding in Nederland beginnen de AIOS met een assessmentperiode van 3 maanden. Alhoewel dit als intensief ervaren wordt geeft het ook veel houvast en aanknopingspunten voor het individuele leerplan. Er is dan ook veel ruimte om eigen invulling aan de opleiding te geven op zowel individueel als groepsniveau.

Wetenschappelijke ontwikkeling is een duidelijk speerpunt in Leiden. Dit jaar gaan de AIOS voor het WLO aan de slag met dataverzameling voor een gezamenlijke database om zo verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo krijgen we meer inzicht in het hele wetenschappelijke proces.
De wetenschapsavonden zijn een blijvend succes mede door het hoge niveau van de inbreng van de AIOS. Het heeft er zelfs toe geleid dat collega's van de huisartsenopleiding zich hebben aangemeld om te mogen presenteren.

De inhoudelijke kwaliteitsslagen die gemaakt zijn worden sinds dit jaar getoetst door directe evaluaties van het onderwijs. Vooruitlopend op de resultaten hiervan lijkt de algemene houding van de AIOS kritisch en positief.

Het onderwijs zal de komende jaren verder aangepast moeten worden op het stijgende niveau van de nieuwe aanwas en de Jonge Klaren van de afgelopen jaren. De AIOS zelf hebben een belangrijk aandeel om de eigen opleiding naar een nog hoger plan te trekken. We zien de toekomst van ons vak positief in.

Home of Ga door