3.5

Selectie AIOS 2015

Saskia van Eck, opleidingscoördinator

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde heeft in Leiden in 2015 één instroomdatum: 1 september 2015. Voor de selectie in dit jaar hebben zich in de periode van 15 februari 2015 tot 18 mei 2015 in totaal 33 kandidaten gemeld. Vier kandidaten zijn afgewezen na briefselectie.

Om kandidaten zo vlot mogelijk te kunnen selecteren heeft er in twee weken tijd een selectieronde plaats gevonden waarbij met iedere kandidaat een gesprek is gevoerd. De selectiecommissie heeft in een vaste samenstelling conform het reglement zitting gehad. De selectiecommissie heeft onder roulerend voorzitterschap op 10 verschillende data uiteindelijk 35 selectiegesprekken gehouden. Twee kandidaten hebben een tweede gesprek gehad. Vijf kandidaten zijn afgewezen, 24 kandidaten zijn toegelaten, waarvan uiteindelijk één kandidaat niet is gestart. Deze kandidaat heeft zijn opleiding 1 jaar uitgesteld ivm onvoldoende formatie in het verpleeghuis.

Daarnaast zijn er al per 1 januari 2015 2 zij-instromers gestart die mee hadden gedaan in de selectie van 2014. In september 2015 zijn uiteindelijk 25 kandidaten met de opleiding gestart waarvan er 1 al in 2013 was toegelaten maar ivm zwangerschap de opleiding had uitgesteld. Daarnaast was de herintreder ook al toegelaten in de selectie van 2014 (zie eerder verslagen selectie AIOS LUMC).

image

Met de toelating van 27 AIOS heeft de Leidse opleiding de toegewezen capaciteit volledig benut. 1 opleidingsplaats is van VU Amsterdam geleend in onderling overleg.

Vanuit het SOON-project selectieprocedure hebben drie stafmedewerkers en 1 opleider afgelopen jaar deelgenomen aan de intervisie selectiecommissie. Daarnaast is het landelijk ontwikkelde reglement voor de selectie geïmplementeerd in Leiden.

Home of Ga door