Ten geleide

dr. Victor Chel, hoofd opleiding

Dit jaarbericht van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde te Leiden, geeft aan de hand van verschillende beschouwingen en verslagen een aansprekende terugblik op het opleidingsjaar 2015. Een jaar waarin duidelijk werd dat de ouderengeneeskunde in de lift zit en kan rekenen op een groeiende belangstelling: het aantal studenten dat koos voor een keuzeco-schap en semi-arts-stage ouderengeneeskunde is verdubbeld en ook overtrof het aantal aanmeldingen voor een opleidingsplaats het aantal plaatsen. Interessant om te vermelden is dat het kennis- en ervaringsniveau van de nieuwe kandidaten-AIOS hoog is en de motivatie voor het vak ouderengeneeskunde groot.

AIOS omschrijven de ouderengeneeskunde als het vak van de toekomst, volop in ontwikkeling; een veelzijdig specialisme; generalistisch maar ook specialistisch; een vak met uitdagende complexe problematiek; door multimorbiditeit en polyfarmacie de richtlijnen voorbij; een vak voor mensen die oprechte interesse hebben in de (oudere) medemens, die van moeilijke puzzels houden, oog hebben voor wat er toe doet in het leven en vooral ook gericht zijn op samenwerking, want voor de ouderengeneeskunde moet je echt een team-speler zijn.

De Leidse vervolgopleiding specialisme ouderengeneeskunde maakt samen met de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde deel uit van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die naast genoemde vervolgopleidingen ook de disciplines Sociale Geneeskunde en Medische Antropologie omvat.

Onze opleiding heeft het voorrecht zich in Leiden ingebed te weten in een academische omgeving waar de ouderengeneeskunde een belangrijk aandachtsgebied is:
de afdeling PHEG kent als 1 van 2 hoofdonderzoeksprogramma’s “Primary Care Geriatrics” (PCG) dat ouderenonderzoek buiten het ziekenhuis bevat. Hier gaan onderzoek in de eerste lijn, en in zorginstellingen hand in hand, aangestuurd door onze eigen hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde prof.dr. Wilco Achterberg en huisarts/onderzoeker prof.dr. Jacobijn Gussekloo. De afdeling huisartsgeneeskunde van PHEG is het enige huisartsinstituut in Nederland dat een onderzoekshoogleraar met de expertise ouderengeneeskunde huisvest (prof.dr. Jacobijn Gussekloo). Ook vormt PHEG de spil van Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid- Holland (UNC-ZH) dat wetenschappelijk onderzoek in de langdurige (ouderen)zorg entameert en initieert. Passend bij de uitgesproken aandacht voor de ouderengeneeskunde in Leiden zijn ook het Extramuraal Leids Academisch Netwerk – Academische werkplaats voor Geriatrie in de Eerste lijn (ELAN-AGE) en de door PHEG verzorgde landelijke kaderopleidingen ouderengeneeskunde voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Het LUMC heeft "Ageing" als profileringsgebied en Leiden kent natuurlijk ook het kennisinstituut "Leyden Academy on Vitality and Ageing". Zowaar, betere randvoorwaarden om door samenwerking de ouderengeneeskunde op een hoger plan te brengen zijn bijna niet denkbaar.

Mede dankzij deze academische omgeving en de hooggewaardeerde samenwerking daarbinnen, kon ons opleidingsinstituut, zoals geïllustreerd door alle navolgende bijdragen in dit jaarbericht, ook weer in 2015 een belangrijke slag maken in de kwaliteitsverbetering van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde; daarbij recht doende aan het voortdurend streven te excelleren en de geformuleerde missie en speerpunten:

missie:
de beste specialisten ouderengeneeskunde afleveren; specialisten die met open armen worden ontvangen bij zorgorganisaties.

speerpunten:

Home of Ga door