4.1

Kaderopleiding Beleid, Bestuur en Management voor specialisten ouderengeneeskunde van start

Joyce Kusters

In het najaar van 2015 is een start gemaakt met het opzetten van de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor specialisten ouderengeneeskunde die in het najaar van 2016 van start gaat.

In Leiden wordt sinds 2008 met groot succes de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor huisartsen gegeven. Deze opleiding heeft landelijke bekendheid met tal van nationaal gerenommeerde docenten. Omdat deze kaderopleiding in Leiden gevestigd is, betekent dit dat ook de landelijke differentiatiestage Beleid Bestuur en Management in de huisartsopleiding in Leiden georganiseerd wordt.
Omdat deze kaderopleiding in Leiden gevestigd is, betekent dit dat ook de landelijke differentiatiestage Beleid Bestuur en Management in de huisartsopleiding in Leiden georganiseerd wordt.
Vanwege de aanwezige expertise en de mogelijke samenwerking tussen de opleidingen is het dan ook vanzelfsprekend dat ook de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor specialisten ouderengeneeskunde in Leiden gevestigd wordt. De coördinator van kaderopleiding voor huisartsen, Janneke Belo, zal ook de coördinator zijn voor de kaderopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde. Relevante modules zullen uiteraard gedeeld worden evenals docenten. Verwacht wordt dat deze deels gezamenlijke kaderopleiding bijdraagt aan een betere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en een verdere versterking van een toekomstbestendige ouderenzorg.
Interessant te vermelden is ook de voorgenomen samenwerking met de “Leyden Academy” in dezen en het streven de kaderopleiding zodanig in te richten dat deze tot vrijstellingen zou kunnen leiden bij bijvoorbeeld een MBA-opleiding zoals die van de VvAA.

Van specialisten ouderengeneeskunde wordt in toenemende mate verwacht dat ze verschillende rollen kunnen aannemen. Enerzijds wordt er leiderschap verwacht in de relatie met de cliënt en zijn omgeving. Maar ook wordt verwacht dat zij een rol nemen in de ontwikkeling van het vakgebied en op bestuurlijk gebied, zodat zij. een vertaalslag kunnen maken van maatschappelijk trends naar implicaties voor het eigen werkgebied. De kaderopleiding bereidt specialisten ouderengeneeskunde voor om met name deze laatste rol op zich te kunnen nemen.

De tweejarige kaderopleiding, met zeven studiedagen per leerjaar, is bedoeld voor specialisten met ervaring of ambities op het gebied van bestuur, beleid en management. Daarnaast wordt een beperkt deel van de opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals werkzaam in de ouderengeneeskunde die nauw samenwerken met specialisten ouderengeneeskunde.

De stuurgroep van de kaderopleiding weerspiegelt een breed, landelijk draagvlak en is als volgt samengesteld: