5. Medewerkers

Ook op het personele gebied was 2015 een veelbewogen jaar.
Van 2 zeer gewaardeerde docenten werd afscheid genomen:
* Johan Verloop, een van onze langst zittende docenten en
* Sarja de Pijper.
Daarentegen kwamen in 2015 een extra secretariaatsmedewerkende, Sabine van de Poel, als ook 8 nieuwe docenten ons team versterken:
* Peter Buwalda, docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ i.o.
* Gerda Dijkstra, huisarts, docent en mentor
* Hanneke Geluk, docent specialist ouderengeneeskunde, mentor
* Inge van Mansom, docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
* Annemarie Moll, docent specialist ouderengeneeskunde, mentor, kaderarts Psychogeriatrie
* Ida de Monchy, docent specialist ouderengeneeskunde, mentor, kaderarts GRZ en kaderarts palliatieve zorg
* Marjoleine Pieper, psycholoog, docent
* Pety van der Vliet, docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg.

Met genoemde uitbreidingen voldoet de opleiding ruimschoots aan de vereiste formatie, zoals genoemd in het kaderbesluit CHVG 2013: per AIOS wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,1 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. 50% van het academisch gevormd personeel (0,05fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste 5 jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.

Zie onderstaande tabel voor de in 2015 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers:

naam functie fte
prof.dr. Wilco Achterberg
hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde 0.22
Bart Beck
psycholoog, docent gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module psychogeriatrie, GGZ ambulant en GRZ 0.33
Peter Buwalda
docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ i.o. module GRZ 0.11
dr. Victor Chel
hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde specialist ouderengeneeskunde 0,60
Wim v.d.Dool
Docent, sociaal geriater
module GGZ ambulant
0.05
Gerda Dijkstra
Huisarts, docent gedragswetenschappelijk medewerker, mentor 0.16
Saskia van Eck
opleidingscoördinator, docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule 0.83
Corinne Eckes
kaderarts /stagecoördinator GRZ 0.11
dr. Monica van Eijk
docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, senior onderzoeker
module WLO en GRZ
0.33
Hanneke Geluk
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor module chron. som. zorg 0.22
Jeroen Janssens
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor module chronisch somatische zorg, palliatieve zorg en psychogeriatrie 0.33
Henk de Jong
ICT ondersteuning 0,15
Marcel Knop
onderwijscoördinator
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor
basismodule
0.4
Aletta Koldewijn
secretariaatsmedewerkende 0.89
Michelle Kromhout
adjunct hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, docent specialist ouderengeneeskunde, module psychogeriatrie 0.5
Welmoed Liefrinck
psycholoog, docent gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule 0.33
Yvonne Martens
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor module GGZ ambulant 0.22
Bep Meeuwisse
docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module extramuraal en ziekenhuis 0.31
Esther Meijer
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule 0.33
Inge van Mansom
Inge van Mansom 0.11
Annemarie Mol
docent studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor 0.11
Ida de Monchy
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor, kaderarts GRZ en kaderarts palliatieve zorg module GRZ 0.22
Bahiya Motia
secretariaatsmedewerkende/ planner 0.5
Marjoleine Pieper
docent gedragswetenschappelijk medewerker module WLZ 0.22
Sabine van der Poel
secretariaatsmedewerkende 0.5
Debby Ras
Docent studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde 0.22
Maurice Schuivens
ICT ondersteuning 0.05
Peter Thijs
ICT ondersteuning 0.10
José Tieleman-Shamier
office manager 0.11
Pety van der Vliet
docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg 0.11
Tamara Wanner
docent specialist ouderengeneeskunde module ziekenhuis 0.22

Home