1.3

Docentprofessionalisering

Structurele aandacht voor docentprofessionalisering is zoals genoemd een speerpunt van ons opleidingsinstituut. Passend hierbij is het feit dat het behalen van de BKO (basis kwalificatie onderwijs) verplicht is voor hoogleraren en associate professors als ook voor alle medewerkers met een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker/docent, wetenschappelijk docent/onderzoeker, wetenschappelijk docent met een onderwijstaak die:

Naast de BKO en het gegeven dat alle docenten verbonden aan ons instituut geacht worden het externe landelijk scholingsprogramma voor (nieuwe) docenten, de Docentenscholing Huisartsopleiding (DSH) van de Huisartsenopleiding Nederland te volgen, vormt docent professionalisering een onderdeel van de stafvergaderingen. Ten aanzien van dit laatste punt is in 2015 gestart met structurele kwaliteitsverbetering: met ingang van 2016 worden structureel 4 lokale didactische scholingsdagen georganiseerd en aangevuld met 1 tot 2 landelijke dagen door SOON. De onderwerpen van deze scholingen wisselen, zo zijn er een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals toetsen & beoordelen, evidence based medicine (EBM) en terugblik/vooruitblik. Er is ook een aantal wisselende onderwerpen, zoals specifieke didactische vaardigheden al naar gelang de behoefte, denk bijvoorbeeld aan verschillende werkvormen, ontwikkelen van onderwijs en begeleiden van ervaringsrondes. Afhankelijk van het onderwerp wordt er passende, eventueel externe, begeleiding gezocht. De eerste van deze scholingen zijn als zeer waardevol en positief ervaren.

Home of Ga door